Exisio blog

Exisio 6/11/2017
Thorium
De toekomst van schone(re) kernenergie?
De laatste tijd hoor je steeds vaker de term Thorium als nieuwe vorm van schone energie en de vervanger van de hedendaagse (eindige) fossiele brandstoffen, maar ook van zonne- en windenergie die door velen gezien wordt als een tijdelijke vorm van schone energie gedurende de duurzame energie-transitie. Ook geloven nog steeds veel mensen in kernenergie, maar het verleden heeft ons al herhaaldelijk geleerd dat kernenergie eigenlijk veel te gevaarlijk is en waar blijven we eigenlijk met al dat afval? Bodem- en waterenergie zijn schoon, maar kunnen deze in de massale behoefte voorzien? Zeker gezien het feit dat de wereldbevolking alsmaar blijft groeien en de technologische vooruitgang ook in steeds meer derde wereldlanden ontwikkelt, blijft de vraag naar energie even zo hard groeien. Er is licht aan de tunnel, althans, met een beetje geluk vinden we in de komende generaties een techniek uit waarmee we op een schone manier toch gebruik kunnen maken van kernenergie met Thorium.

Maar wat is thorium?
Thorium is, ondanks dat je er misschien nog nooit van hebt gehoord, een zeer veel voorkomend metaal. Het komt over de hele wereld voor, maar de grootste hoeveelheden tref je in de bodems van Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Thorium wordt vooral door mijnwerkers gezien als een nutteloze stof: het is niet veel geld waard en je kunt er in ruwe vorm vrijwel niets mee.

Maar hoe kan Thorium dan toch als 'de kernenergie van de toekomst' gezien worden?
Al enkele decennia werd er gespeculeerd over ‘wonderlijke’ eigenschappen van Thorium bij energie-opwekking. Inmiddels zijn deze speculaties al een jaar of tien geen speculatie meer, maar een feit. Thorium is in theorie een fantastische energiebron en kan een aanzienlijke upgrade bieden voor kernenergie: de stof is veel goedkoper, voor de voorzienbare toekomst onuitputtelijk (je hebt maar weinig nodig voor een grote hoeveelheid energie), schoner en veiliger en tot 1000x minder afval dan wanneer kernenergie met uranium wordt opgewekt. In 2010 waren wetenschappers lyrisch over de mogelijkheden. Zo zei energie-expert Kirk Sorensen: ‘Zodra je het van dichtbij gaat bekijken dan word je sprakeloos. Je kunt hele beschavingen honderdduizenden jaren met behulp van Thorium draaiende houden en het is praktisch gratis.‘

Maar wat is het addertje onder het gras?
Het klinkt eigenlijk te mooi om waar te zijn en dat is het ook. Althans voor nu.
Massaal energie opwekken uit Thorium is goed mogelijk, maar we hebben de faciliteiten er simpelweg nog niet voor. In bestaande kernreactoren is Thorium nauwelijks effectief. Om de stof goed te benutten moeten er zogeheten MSR-reactoren gebouwd worden. Dit zijn reactoren die worden gekoeld met behulp van gesmolten zout. Daarnaast is uiteindelijk ook Thorium een fossiele brandstof en dus eindig, Alsmede Thorium ook ingezet kan worden als wapen en eveneens afval genereert, zijn er ook velen tegenstanders van de ontwikkeling van de toepassing van Thorium als toekomstige energiebron.

Is het al mogelijk om een Thorium reactor bouwen? Ja. De Verenigde Staten hebben het ooit gedaan in de jaren 60. China is momenteel bezig met de tweede (en als hij klaar is ‘s werelds enige werkende) MSR-kernreactor. Het probleem: de reactoren kosten vele honderden miljoenen om te bouwen en dus zijn er weinig landen die eraan beginnen.

Zal Thorium dan ooit wel de nieuwe energiebron worden?
De wetenschap gelooft zeker in Thorium, omdat het simpelweg vooralsnog de beste oplossing is die wordt gezien als de schoonste energiebron die massaal ingezet kan worden voor onze alsmaar groeiende energiebehoefte.

Mits de wetenschap in de tussentijd geen andere betere, schonere en makkelijkere vorm van energie ontdekt, zal het zal naar verwachting nog minstens 20 tot 30 jaar gaan duren voordat er op grote schaal energie opgewekt zal worden uit dit metaal.
Read all articles >

Stay connected with Exisio! 

Sign up for our newsletter and never miss a thing! 
Receive your monthly dose of 'sustainability' with the latest news about our members, projects and eco products.
Or create a personal profile and you will receive the newsletters automatically. Together for a better world!


Populair articles: